Tin tức - thông báo

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHOÁ 14

TT

Ngành

Lớp

Link

1

Quản trị Khách sạn K14

All

https://forms.office.com/r/Ft60UyfxuV

2

Quản trị Lễ tân K14

All

https://forms.office.com/r/g77k3KS7iY

3

Quản trị Resort K14

All

https://forms.office.com/r/EbvM35JQxV

4

Kỹ thuật Chế biến Món ăn K14

All

https://forms.office.com/r/EjqT5PqUEd

5

Hướng dẫn Du lịch K14

All

https://forms.office.com/r/QwySxHwx6L

6

Kế toán Doanh nghiệp K14

All

https://forms.office.com/r/8D3PTfKHGS

7

Quản trị Lữ hành K14

All

https://forms.office.com/r/cpeSDtLB7g

8

Quản trị Nhà hàng K14

All

https://forms.office.com/r/9awRGQGAVL