Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 Đoàn Anh Nam 10/10/1995 TP.Huế- Thừa Thiên Huế Quản trị khách sạn Giỏi
2 Nguyễn Bửu Nam 07/01/1998 Vạn Ninh - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Giỏi
3 Trần Thị Kim Chính Nữ 27/07/1998 Vạn Ninh - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Giỏi
4 Lê Bích Diệu Nữ 07/01/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Giỏi
5 Đoàn Thị Thu Duyên Nữ 02/08/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Giỏi
6 Trần Thị Kỳ Duyên Nữ 05/10/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Giỏi
7 Đỗ Xuân Huy Hoàng Nam 12/01/1993 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Xuất sắc
8 Bùi Thị Thanh Hương Nữ 15/11/1996 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Giỏi
9 Huỳnh Thị Thu Huyền Nữ 21/08/1998 Nha Trang - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Xuất sắc
10 Trương Thị Tuyết Lan Nữ 22/06/1997 Diên Khánh - Khánh Hòa Quản trị khách sạn Giỏi